Ceny obedov

Výška stravy od 1.6.2022

Materská škola - 1,84 € / obed  (36,80 € mesačné)

I.stupeň - 1,51 € / obed  (30,20 € mesačné)

II.stupeň - 1,60 € / obed  (32,00 € mesačné)

III.stupeň - 1,71 € / obed  ( 34,20 € mesačné)Platby sú paušálne za 20 dní podľa konkrétnych kategórií

 I. stupeň (žiaci 1. - 4.ročníka) 1,51€ /1 obed   Spolu 1,51€ x 20 dní = 30,20€ 

II. stupeň (žiaci 5. - 9.ročníka) 1,60€ /1obed Spolu 1,60€ x 20 dní = 32,-€

 III. stupeň (žiaci stredných škôl) 1,71€/1obed  Spolu 1,71 € x 20 dní = 34,20€ 

Desiata - 0,38€ Obed - 1,20 € Olovrant - 0,26€  Spolu 1,84€ x 20 dní = 36,80€  

Dátumy úhrad 

  • Do 20. septembra 2021- za september, október 2021 
  •  Do 20.októbra 2021 - za november 2021 
  • Do 20.novembra2021 - za december 2021 
  • Do 20.decembra2021 - za január 2022 
  • Do 20.januára 2022 - za február 2022 
  • Do 20.februára 2022 - za marec 2022 
  • Do 20.marca 2022 - za apríl 2022 
  • Do 20.apríla 2022 - za máj 2022 
  • Do 20.mája 2022 - za jún 2022 

V júni sa strava už neuhrádza

V júli vrátenie preplatkov nad 50€. Za stravu je možné uhradiť aj jednorazovo za 10 mesiacov. Každý stravník musí mať uhradenú stravu mesiac dopredu, do 20. dňa v mesiaci, ináč sa pozastavia obedy Diétne stravovanie  

Školská jedáleň Sídlisko II 1336, neposkytuje diétne stravovanie.  


Odoberanie stravy pre cudzích stravníkov 

Hygienicky zabalenú stravu v jednorazových obaloch si stravník odoberie vo vstupnej chodbe z regála od 11,30h do - 12,30h Cena za 1 obed pre cudzieho stravníka je 2,91€. Cena balného za 1 obed je 0,30€.