Ceny obedov

Výška stravy od 1.1.2023

Materská škola - 2,20 € / obed  (44,00 € mesačné)

I.stupeň - 1,80 € / obed  (36,00 € mesačné)

II.stupeň - 2,00 € / obed  (40,00 € mesačné)

III.stupeň - 2,20 € / obed  ( 44,00 € mesačné)Platby sú paušálne za 20 dní podľa konkrétnych kategórií

 I. stupeň (žiaci 1. - 4.ročníka) 1,80€ /1 obed   Spolu 1,80€ x 20 dní = 36€ 

II. stupeň (žiaci 5. - 9.ročníka) 2,00 /1obed Spolu 2,00€ x 20 dní = 40,-€

 III. stupeň (žiaci stredných škôl) 2,20/1obed  Spolu 2,20 € x 20 dní = 44,00  

Desiata - 0,45€ Obed - 1,40 € Olovrant - 0,35€  Spolu 2,20  x 20 dní = 44,00 €  

Dátumy úhrad 

  • Do 20. septembra 2022- za september, október 2022 
  •  Do 20.októbra 2022 - za november 2022 
  • Do 20.novembra2022 - za december 2022 
  • Do 20.decembra2022 - za január 2023 
  • Do 20.januára 2023 - za február 2023 
  • Do 20.februára 2023 - za marec 2023 
  • Do 20.marca 2023 - za apríl 2023 
  • Do 20.apríla 2023 - za máj 2023 
  • Do 20.mája 2023 - za jún 2023 

V júni sa strava už neuhrádza

V júli vrátenie preplatkov nad 50€. Za stravu je možné uhradiť aj jednorazovo za 10 mesiacov. Každý stravník musí mať uhradenú stravu mesiac dopredu, do 20. dňa v mesiaci, ináč sa pozastavia obedy Diétne stravovanie  

Školská jedáleň Sídlisko II 1336, neposkytuje diétne stravovanie.  


Odoberanie stravy pre cudzích stravníkov 

Hygienicky zabalenú stravu v jednorazových obaloch si stravník odoberie vo vstupnej chodbe z regála od 11,30h do - 12,30h Cena za 1 obed pre cudzieho stravníka je 3,90€. Cena balného za 1 obed je 0,30€.