Register

Register 2023

Faktúry výdavkové 12/2023

Faktúry potravinové 12/2023

Faktúry podnikateľské 12/2023


Objednávky 12/2023

Zmluva o stravovaní 2023/2024

Zmluva VIS Slovensko

Zmluva o stravovaní

Register 2022

Zmluva o stravovaní 

Zmluva Matta s.r.o.

Faktúry výdavkové 12/2022

Faktúry potravinové 12/2022


Faktúry podnikateľské 12/2022

Objednávky výdavkové 12/2022

Objednávky potravinové 12/2022

Objednávky podnikateľské 12/2022

Register 2021

Faktúry 2021

Objednávky 2021

Register 2020

Faktúry podnikateľské

Faktúry potravinové

Faktúry výdavkové

Objednávky podnikateľské

Objednávky potravinové

Objednávky výdavkové

Register 2019